Radio RTN,s historie.

Herunder kan i læse en stor del af de artikler m.m. der gennem årene er opsamlet fra div. blade og aviser.
Herunder Næstved Tidende, Ugebladet, Kanal 1, Næstved Bladet, Bil, Bolig & Shopping, Søndags avisen, BT og Ekstrabladet.

Tom Bogs, Poul Åge og John Ipsen en sen nattetime bag mixeren.

I starten af 90,erne indgik jeg et godt partnerskab med nu desværre afdøde Søren Larsen. Han havde netop købt den gamle Sct. Jørgens Pub i Næstved.
Vi byggede et radiostudie i Restauranten, ombyggede i 1995 hele Pubben og lavede den om til en stor Danse-Restaurant, Mona Lisa - med musik fra vores studie  i lokalet - hvor signalet samtidig blev sendt videre til vores radiostudie på Vordingborgvej, og herfra videre ud til hele Sydsjælland & L.F.

En kæmpesucces som sikkert ikke har set sin lige før og som holdt indtil vi stoppede med at sende derfra 10 år senere.

Efter Søren,s alt for tidlige død (38 år), havde jeg ikke lyst til at være i lokalerne længere, og har heller ikke indfundet mig siden hans død.

Radio Trolden ændrede navn til Radio RTN. Her er det nye bomærke.

1996.
Efter stationens ombygning fik vi dette pladerum.
Venstre side CD, og højre side Vinyl.

1996.
Merete Christensen fik nyt lytterkontor.

1998.
Redaktionen blev moderniseret fuldstændig og med sodavands automat, og telefonomstilling til 16 numre i hele huset. Nye PC,er til salgsafd. og nyt studie.

1998.
Conny i den nye 4-telefoners telefonsluse.
Vi var en af landets første stationer med alt musik og pladekartotek, på EDB, hvilket vi startede med allerede i 1987.

1993
Utallge koncerter har vi afholdt i 90,erne og med utallige store verdensnavne:
Her var det med The Clifters og Dorthe Kollo.

1994.
Verdensnavnet Boney M.
Vi arr: korcerten i Holmegård Hallen, Fensmark.

1995.
Smokey med den ægte forsanger og ham der lavede deres originale hits - Chris Norman.
Vi arr: koncerten i Holmegård Hallen, Fensmark.

2001.
Lige efter Berlinmurens fald, startede vi op med Busture til Øst-landene, især Polen.
På vores højdepunkt kørte vi 6 ture om året i bla. dobbelt-dækkere og har gennem årene kørt omkring 50 ture rundt i Europa.
Her er vi i Hrensko, Tjekkiet, et af vores ynglingsmål.

2003
Jeg var træt - og dette blev året, hvor jeg solgte Radio RTN til Sjællandske Medier.
Jeg mente ikke at tiden længere var til stationer af vores størrelse.
Herefter fortsatte jeg nogle år indtil min efterløn, som Mediekonsulent for Sjællandske Medier.

Her sluttede så de mange-mange års glæder og store oplevelser for livet.
Her er det endeligtgyldigt slut!

Radio Kindhesten

I 1986 begyndte jeg med at opbygge Radio Kindhesten i Kindhestegade 15 for Næstved Firmasport, og blev ansat som radiochef.

Det gik fint, og i 1989 byggede vi en helt ny moderne og smart radiostation i cykelhandler Borum Ærø,s gamle lokaler i Østergade 24.

Hele fire studier, stor kantine og butikslokale m.m.

Næstved Firmasport lagde Radio Kindhesten ind i en fælles pulje, hvor også den lokale Murermester, Frank Madsen anbragte sin station, The Channel.

Endelig købte Baronen fra Gavnø, der allerede ejede The Voice i København, en trediedel af selskabet.

The Voice, Sydsjælland
Alle tre radiostationer blev lagt sammen i vores nye store lokaler i Østergade, og jeg blev ansat som radiochef for The Voice, Sydsjælland - som den samlede station nu kom til at hedde fremover.

Det gik slet ikke... Baronen ville lave ungdomsradio for de unge fra 12-19 år. The Channel ville lave radio for de unge fra 12-29 år og Radio Kindhesten ville, som hidtil, lave radio for de 19-59 årige.

Jeg magtede ikke at ride på tre heste samtidig og nægtede at efterkomme ejernes forskellige ønsker, og fortsatte som jeg selv mente det skulle være i en provinsby som Næstved med omegn.


Fyringen
I foråret 1990 fik jeg et veltilrettelagt hestespark i den nederste del af ryggen, og dermed endte de musikalske uenigheder naturligvis omgående.

Det hele endte i en retssag, og selskabet der dækkede over de tre ejere af The Voice - Sydsjælland, blev dømt skyldige i uberettiget fyring.
Jeg blev af retten tilbage i 1992 tilkendt en erstatning på 300.000 kr. Problemet var bare, at The Voice, Sydsjælland dagen før meldte sig konkurs, hvorved de slap for at betale og skylder mig stadig pengene med renters rente den dag i dag.

Fallit boet blev opkøbt at Næstved Tidende og fortsatte en ganske kort periode som Radio City, hvorefter også denne station måtte dreje nøglen om.

Radio Trolden.
Den 24. juli 1990 var jeg gået i luften med min egen station, Radio Trolden,
opkaldt efter Næstved,s vartegn, og mere lokalt kunne det næppe blive.

I starten som en forening bestående af Gert Hansen, Niels Kristensen, Merete Christensen, René Ipsen, Nils Thorlak, samt mig selv.

Gert Hansen og Niels Kristensen gik fra indenfor et par år, men fortsatte som studieværter sammen med Merete Christensen og René Ipsen. Selve ejerforholdet overgik til min mangeårige ven, Nils Thorlak og undertegnede, for endelig at overgå til mig selv i sidste ende efterhånden som de øvrige fik deres andele tilbagebetalt efter eget ønske.

De første 2 år havde vi kun fået tildelt sendetid fra kl. 00-05 om natten. Efter de år fik vi tilkæmpet os sendetiden fra kl. 09-12 om formiddagen. Med denne sendetid og et nyt radiohus på Vordingborgvej 74, Næstved, blev The Voice, Sydsjælland tvunget ud i sin konkurs i 1992, og året efter gik afløseren Radio City samme vej.

Vi havde nu hele sendefladen 24 timer i døgnet, syv dage i ugen, og på samtlige sendefrekvenser sammen med eneste overlevende station - Radio Næstved.

Vi rådede nu over Suså, Haslev, Holmegård, Fladså og endelig to frekvenser i Næstved Kommune. Hertil alle de mange frekvenser over fællesantenne-Foreningerne på Midt og Sydsjælland, samt Møn og L.F.

Vi havde dog en mere sej konkurrent i Mediehuset som havde hjemme i Skellet, Næstved - udover Radio Næstved havde de også TV Næstved. Stationen var ejet af Preben Høeg, en dygtig mand - desværre også lidt for "dygtig", idet han ifølge TV Øst og Næstved Tidende røg ind i noget dokumentfalsk med falske underskrifter m.m.
Preben Høeg smuttede så til mellem-amerika, hvor han stadig befinder sig i dag.

Radio og TV Næstved blev splittet op og solgt til Sjællandske Medier, under Radio SLR som oprindelig var fra Slagelse, men opkøbt af Næstved Medier (Næstved Tidende), der forsøgte sig nok engang i æteren.

Radio RTN (Radio Trolden Næstved) var nu den sidste af de mange Næstved stationer der havde været op igennem 80,erne og 90,erne.
 

Festsal oven på Radio RTN.
Som noget af det første jeg foretog mig (1991) i det nye Radiohus på Vordingborgvej 74, var at opbygge og indrette en større festsal, samt en lille Bodega.
Ideén var at afvikle bankospil og koncerter/fester for vores mange lyttermedlemmer.

Det gik fint. Vi arrangerede selv bankospillene og festerne.


Bankospil
Bankospil hver eneste tirsdag aften i 11 år.

Troldefester første lørdag, hver måned.

Der var plads til 125 bankospillere og samme antal til festerne.
Vi holdt festerne for de modne mennesker der ikke gik på disco, og underholdningen var bla. med Peter Kent, Susanne Lana, Leif Kerstein, Tommy Seebach, Jan Rasmussen, Flemming Arleth, Kim Schwartz, Johnny Hansen, Kiwi Band, Horsens Hardy, Teddy Edelmann, og mange flere.

Restaurant Mona Lisa.
Sammen med nu afdøde restauratør, Søren Larsen, der netop havde overtaget Sct. Jørgens Pub, fik vi sammen den idé at ombygge pubben til en danserestaurant, hvor jeg selv underholdt og samtidig sendte direkte gennem Radioen, ud til hele Sydsjælland og L.F.

Det blev en kæmpe succes. Jeg startede op lørdag aften den 18. juli 1992 og senere kom Søren Petersen til, ved at spille fra kl. 21.00 og frem til midnat, hvorefter jeg selv overtog til kl. 05.00 - hver eneste lørdag i 10 år.

Folk strømmede til fra hele Sydsjælland, kortklubber, sportsklubber, rejseklubber, enlige og ægtepar. Allerede efter et par år, med adskellige udvidelser af Pubben, blev hele Sct. Jørgens Pub lukket ned i 14 dage. Efter en stor ombygning åbnede vi igen som Restaurant Mona Lisa.


Koncerter
I 1992 ville jeg udvide forretningen og jeg begyndte så at arrangere store koncerter i Holmegård Hallen og Fladså Hallen.

Forinden havde vi i 1988 arrangeret en koncert på Næstved Stadion for 1.680 mennesker. Det var Jodle Birge and his Wembley Country Band, med amerikaneren Charlie McCoy og bla. Nils Tuxen, som underholdt.

Kort tid herefter havde vi arrangeret Vikingerne til at spille op til dans i selve Næstved Hallen. 1.200 personer deltog i spisningen, til festen.

Halfester
Vi arrangerede ialt omkring 30 halfester for fulde huse, i årene 1992-2002.

Følgende spillede op til dans gennem årene.
Bamses Venner, Kandis, Kim Larsen & BellStar, The Clifters, Trans Europa Expres, Smokie, Chris Norman, Bonie M, Thorleif, Wembley Country Band, Charlie McCoy, Rose Band, Svenne og Lotta, Richard Ragnvald, Karina Høgfeld, Susanne Lana, Dorthe Kollo, Kim Schwartz, Kim & Hallo, Tommy Seebach, Leif Kerstein, Jan Rasmussen, Tonny Aabo, Bjarne Nilsson, Peter Kent, Johnny Hansen, Tina Siel, Horsens Hardy, Teddy Edelmann, Michael Winckler, Lis & Per, Katy Bødger, Discofil, Kiwi Band, Kisser & Søren, og mange, mange flere.
Nogle af dem er stadig mine personlige venner i dag.

Kroballer på Lundby Kro
Hertil afholdt vi 8 kroballer på daværende Lundby Kro, hvortil der kørte turistbusser fra Næstved og tilbage igen om natten.

Her var der også en del underholdning gennem årene, bla. af Natsværmerne mf.


Busrejser
Da muren faldt til Østeuropa fik jeg ideen til at arrangere busrejser til vores radiolyttere/medlemmer.
Alle ville gerne se og opleve Østtyskland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Berlin, og herudover også Paris.
Vi var tidligt ude og lytterne strømmede til, vi har samlet kørt omkring 50 ture til disse lande/byer.

De første år havde jeg en bekendt, Mike, som boede på L.F. men var polak, så han kunne sproget i de dage, hvor alt i Polen var meget besværligt.
Mike var til daglig buschauffør og som sådan var det ham der kørte for os. Selv var jeg guide og senere var jeg både chauffør og guide på alle turene.

2003 - Jeg solgte Radioen.
Jeg kørte træt og solgte Radio RTN til Sjællandske Medier i 2003 fordi jeg mente at tiden var forbi for mindre lokale stationer, hvorefter stationen blev lagt ind under Radio SLR.

Selv blev jeg ansat som Konsulent for Sjællandske Medier/SLR indtil jeg gik på efterløn i 2008.

3 kommentar(er)

Hvis nogen skulle have seriøse rettelser til det skrevne, så er de velkommen til at tilføje det herunder....

2017.03.26 Skrevet af Prøve
Prøve
2014.09.19 Skrevet af John Ipsen.
Hej Nikolaj.
Hvor det glæder mig at høre fra dig igen.
Troede du var blevet tysker for altid :-) :-)
Også dejligt at høre fra en som virkelig har haft glæde at stationen som arbejdsplads.

Men du var sq da også en flink knægt dengang, for snart rigtig mange år siden.
Håber det går dig godt her i livet, og har gjort indtil nu.
Men det har jeg en urokkelig tro på.

Rigtig mange hilsner herfra.
Og tak for livstegn.
2014.09.06 Skrevet af Nikolaj Gøtze
Hej John

Jeg glemmer aldrig den tid, jeg fik lov til at lave radio hos dig, " ung fredag" eller lördag aften paa sct. Jörgens pub var jeg med at lave, og er dig stadig idag taknemmelig for det.

venligst

Nikolaj Gøtze


Tak til alle jer, dygtige og flittige medarbejdere - der gjorde alle disse dejlige år mulige - og som gav os alle så mange dejlige oplevelser med i rygsækken.

Dette link fører til et hav af artikler.

1987.
John Ipsen i studiet med en lytter, Radio Kindhesten.

1988.
Gert Hansen i teknikken på Radio Kindhesten i  Kind-hestegade 24, Næstved

1988.
Merete Christensen, Nellie og Carol i telefonslusen. Radio Kindhesten.

1991
John Ipsen i redaktionen på Vordingborgvej, nu Radio Trolden.
Forinden var gået et år, i et lille kælderlokale på Kilde-marksvej 24a, hvor radioen blev startet op på 7 kvm (syv) - i min ven Nils Thorlaks hus.

1991
Lytterkontoret på Vordingborgvej 74, Radio Trolden.

1991.
Helle Madsen i Radio Troldens daværende pladearkiv

1991.
Vores første studie/teknik på Radio Trolden, Vordingborgvej 74.

1992.
Lene Siel og John Ipsen på Radio Trolden.

1992.
Festsalen på loftet. Færdig og med plads til 125 personer, som den så ud i starten.

Festsalen som færdig. Tommy Seebach spillede tit for os, også til min 50. års Fødselsdag her i lokalet.

1993.
Vores nye raportagevogn med studie blev indviet her i det nyåbnede, Næstved Mega-Center.

1994.
Vores sendemast i Mogen--strup, daværende Fladså Kommune.
Hertil var der sendemaster i Næstved, Holmegård, Suså, Fuglebjerg og Haslev Kom-muner

 

Merete Christensen står her og drømmer sig 20 år tilbage.
Et par år efter at Sjællandske Medier overtog Radio RTN så det sådan ud.
Måske havde jeg ret i, at tiden ikke var til denne størrelse Radiostationer mere?

I dag er der Supermarked. Byfornyelse hedder det vist, men jeg kalder det nu fingerfornemmelse for en tid der var udlevet!