Kort om Slovenien

Hovedstad: Ljubljana

Officielle EU-sprog: Slovensk

EU-medlemslande: Siden 1. maj 2004

Valuta: euro. Medlem siden den 1. januar 2007

Schengen: Medlem siden den 21. december 2007

  •  

Politisk system

Slovenien er en parlamentarisk demokratisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – som vælges ved direkte valg. Det er regeringen, der har den udøvende og administrative magt. Premierministeren og de øvrige ministre vælges af parlamentet. Slovenien har ikke nogen regioner, men er inddelt i 212 kommuner.

 

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den slovenske økonomi industri (27,6 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,7 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,9 %).

75 % af Sloveniens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 19 %, Italien: 10 % og Østrig: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Serbien (4 %) og Bosnien-Hercegovina (3 %).

For importens vedkommende stammer 71 % fra andre EU-lande (Tyskland: 17 %, Italien: 13 % og Østrig: 10 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (5 %) og Tyrkiet (4 %).

Leder efter mine billeder fra Slovenien i 90,erne.
Det var dengang jeg mest optog video, men ved jeg har nogle få billeder et sted.